Archive

Category Archives for "QUẢN TRỊ"

Quản trị là kỹ năng cần phải có của người làm lãnh đạo. Tuy nhiên không phải cũng biết cách để quản lý nhân sự, tài chính & con người một cách đúng đắn và hợp lý.

Nói chung thì quản trị cũng là một kỹ năng cần phải học. Học tới đâu thì làm tới đó, không phải ai sinh ra đều làm được quản lý, giám đốc.. Những thứ mà bạn thấy ở người khác hiện tại đều là do kinh nghiệm nhiều năm mà họ gây dựng mà có cả.

Là một học trò của TS. Lê Thẩm Dương mình cũng học hỏi được rất nhiều từ thầy. Dưới đây là một số tài liệu về quản trị do TMD BLOG sưu tầm, bạn hãy tìm cho mình những kỹ năng cần thiết cho cuộc đời mình nhé. Tất nhiên là nó hoàn toàn miễn phí.

Nếu có thời gian bạn cũng có thể tìm hiểu thêm một số khóa học về quản trị của TS. Lê Thẩm Dương tại cửa hàng của TMD BLOG vơi mức chi phí rẻ hơn 80% so với giá gốc đang được bán trên các trang web học trực tuyến