Archive

Category Archives for "PHÁT TRIỂN BẢN THÂN"

Phát triển bản thân là hoạt động nhằm mục đích nâng cao, tích lũy, bồi thêm cho bản thân những kinh nghiệm, kiến thức, của cải, tài năng… Nói chung quy lại thì gia tăng tất cả những gì mà bạn sở hữu lên 1 level cao hơn.

Học – thực hành – học – thực hành. Cái vòng xoáy này cứ lặp đi lặp lại nhằm mục đích giúp bản thân phát triển hơn hàng ngày, hàng tháng, hàng năm thậm chí là cả cuộc đời.

Tùy từng ngành nghề, từng lĩnh vực mà môi người chọn một cách phát triển bản thân khác nhau. Người bán hàng thì chọn cách phát triển marketing hoặc giao tiếp, người lãnh đạo thường chọn cách phát triển về quản lý tài chính hoặc kỹ năng đàm phán…

Để phát triển bản thân cho mục đích riêng của mình thì bạn cần xác định được mình cần mạnh hơn ở điểm nào. Cần bổ sung nhiều hơn về lĩnh vực nào.

Dưới đây là một số tài liệu về phát triển bản thân bạn có thể tham khảo, và đương nhiên nó hoàn toàn miễn phí: